Agata Agatowska

Kongres: Rzeźba wszędzie?/ Kongress: Skulptur überall?

Kongres: Rzeźba wszędzie?/ Kongress: Skulptur überall?

Ort: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko, Polen

Dauer: 10-13 Oktober 2022

Kongressteilnehmer:

dr hab. Agata AGATOWSKA, prof. ucz. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Sztuki

dr hab. Maciej ALEKSANDROWICZ, prof. ucz. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Krzysztof M. BEDNARSKI artysta

mgr inż. arch. Jacek CIEĆWIERZ, Pracownia architektoniczna PDV Architekci

Izabela CHAMCZYK artystka

dr hab. Katarzyna CHRUDZIMSKA-UHERA, prof. ucz. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Historii Sztuki

prof. Jacek JAGIELSKI, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

dr inż. arch. Agnieszka LABUS, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)

dr Anna Maria LEŚNIEWSKA-ZAGRODZKA, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

mgr Aleksandra LITOROWICZ, Uniwersytet SWPS, School of Form

Mariusz MACIEJEWSKI, artysta

dr hab. Piotr MAJEWSKI, prof. ucz. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Katedra Zarządzania Kulturą

dr hab. Tomasz MATUSEWICZ, prof. ucz. Politechnika Poznańska

dr hab. Paweł MOŻDŻYŃSKI, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Pracownia Socjologii Sztuki w Przestrzeni Publicznej

arch. Ewa NEKANDA-TREPKA, architekt, muzealnik

dr Edyta OŁDAK, Stowarzyszenie „Z siedzibą w Warszawie”

mgr inż. arch. Ewa ROMBALSKA, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie

dr Monika RYDIGER, Międzynarodowe Centrum Kultury w Warszawie

dr hab. Bartłomiej STRUZIK, prof. ucz. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

prof. Maciej SZAŃKOWSKI, artysta

Kamila SZEJNOCH, artystka

dr hab. Piotr WELK, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

mgr inż. arch. Przemysław WIELĄDEK, Pracownia architektoniczna PDV Architekci

dr hab. Rafał WIŚNIEWSKI, prof. ucz., Narodowe Centrum Kultury

dr inż. arch. Monika WRÓBEL, Fundacja Skwer Sportów Miejskich

dr Ewa ZIEMBIŃSKA, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni