Agata Agatowska

Debata poświęcona problematyce sztuki w przestrzeni publicznej Radomia

Debata poświęcona problematyce sztuki w przestrzeni publicznej Radomia odbędzie się 26 czerwca (środa) o godz.

18.00 w siedzibie Elektrowni.

Spotkanie jest organizowane w  ramach promocji zadania pn. Zakup rzeźby autorstwa Agaty Agatowskiej do kolekcji

Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, na którego realizację został pozyskany grant z

programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2024.

Gościem specjalnym będzie prof. Agata Agatowska, która podzieli się doświadczeniami w zakresie realizacji własnych

prac w przestrzeni miejskiej Oświęcimia.