Agata Agatowska

Nagroda Dyrektora Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej

Nagrodę specjalną Dyrektora Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, przyznaną podczas wernisażu 5. Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych 2022, otrzymała Agata Agatowska za rzeźbę „Cosmic Girl”. Formą nagrody będzie wystawa indywidualna artystki w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej.