Agata Agatowska

60 km na Zachód od Krakowa

„60 km na Zachód od Krakowa”

Miejsce: Konsulat Generalny Niemiec,
ul. Stolarska 7, 31-043 Kraków
Czas trwania: 08.11.2013 – 17.01.2014